Khách hàng Quốc hải

Đúng là cà phê vị chuẩn ma tôi mong muốn đây rồi, không pha lẫn tạp chất, thơm đậm vị và hợp với gu của tôi.

Quốc Hải

Khách hàng sử dụng sản phẩm

Leave Comments

0986 39 11 88
0986391188